“ปีจอขอให้ร่าเริง” พรพระราชทาน ส.ค.ส. พ.ศ. 2561 จากสมเด็จพระเทพฯ

ดิฉัน / STORY / “ปีจอขอให้ร่าเริง” พรพระราชทาน ส.ค.ส. พ.ศ. 2561 จากสมเด็จพระเทพฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ จำนวน 2 ภาพ เป็นภาพสุนัขพันธุ์ดัชชุน และภาพสุนัขสีน้ำตาล หูตั้ง ตากลม เป็น ส.ค.ส. พุทธศักราช 2561 พร้อมพรพระราชทาน ความว่า

สคส ๒๕๖๑ ปีจอขอให้ร่าเริง

“ปีเอ๋ยปีจอหมา

ไปที่ไหนก็วิ่งมากันเป็นฝูง

วิ่งตามติดปล่อยได้ไม่ต้องจูง

ไล่แมว แมวขึ้นที่สูงไล่ไม่ทัน

หมาเล็กใหญ่ล้วนเป็นเพื่อนเก่าแก่

เป็นเพื่อนแท้น่าเอ็นดูอยู่กับฉัน

ถึงปีจอขอให้เป็นเพื่อนกัน

ให้สุขสันต์เริงร่าทุกนาที”

ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถเลือกซื้อสินค้าภาพฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ที่ ร้านภูฟ้าทั้ง 19 สาขา หรือเว็บไซต์ www.phufa.org ค่ะ

 

source : FB เรารักราชวงศ์จักรี “We love Chakri Dynasty”


Contact us : dichan.info@gmail.com / Tel. 022499449 ext. 263

Follow us : Facebook Dichan Magazine / Instagram : Dichan Magazine / Youtube : Dichan Magazine / Seeme : Dichan