บทประทานสัมภาษณ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เมื่อทรงมีพระชันษา 5 ปี

ดิฉัน / STORY / บทประทานสัมภาษณ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เมื่อทรงมีพระชันษา 5 ปี

7 ธันวาคม 2560 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเจริญพระชันษา 39 ปีนิตยสารดิฉัน ขอน้อมรำลึกถึงวัยเยาว์ของพระองค์ มาให้ทุกท่านได้ชื่นชมผ่านพระรูปที่เราได้รวบรวมไว้ และบทสัมภาษณ์บางส่วน ที่ประทานสัมภาษณ์แก่นิตยสาร ‘ดิฉัน’ เมื่อทรงมีชันษา 5 ปี

  • เมื่อเจริญพระชนมพรรษา ทรงอยากเป็นอะไรเพคะ

“อยากเป็นนางพยาบาล”

  • โปรดพระกระยาหารอะไรเพคะ

“ซุปฟักทองฝีพระหัตถ์เสด็จแม่”

  • ทรงได้สตางค์ไปโรงเรียนเท่าไหร่เพคะ

“อาทิตย์ละ 100 บาท”

  • โรงเรียนหยุดนานๆ ทรงทำอะไรบ้าง

“เล่น ไปเยี่ยมราษฎรน้ำท่วม”

  • ทูลกระหม่อมพ่อพระราชทานอะไรที่โปรดที่สุด

“บ้านตุ๊กตา”

  • รู้สึกอย่างไรบ้างที่ทูลกระหม่อมพ่อเป็นนักบิน บินไปถึงฟ้า เก่งไหมเพคะ

“เก่งที่สุดเลย”

  • เวลาทูลกระหม่อมพ่อเสด็จเมืองนอก คิดถึงบ้างไหม

“คิดถึงซิ”

(นิตยสาร ดิฉัน ฉบับที่ 165 ปักษ์แรก มกราคม พ.ศ. 2527)