มือที่โอบอุ้มประคองพระบรมโกศแทนคนไทยทั้งประเทศ

ดิฉัน / STORY / มือที่โอบอุ้มประคองพระบรมโกศแทนคนไทยทั้งประเทศ

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา และรศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้ทำหน้าที่ประคองพระบรมโกศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ และประคองพระบรมอัฐิ และพระบรมราชสรีรางคาร ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นสองมือที่ถวายรักษาพระหทัย และเป็นสองมือที่ทำหน้าที่แทนมือของคนไทยทั้งประเทศ ซึ่งคุณหมอทั้ง 2 ได้ฝึกซ้อมมาอย่างเต็มที่ เพื่อหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้

‘ดิฉัน’ ร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์ ที่จะอยู่ในหัวใจของเราทุกคนตลอดไป

 

ภาพโดย ธนัติพงษ์ ถังไชย / นิตยสารดิฉัน


Written by Dichan Digital

Contact us : dichan.info@gmail.com / Tel. 022499449 ext. 263

Follow us : Dichan Magazine