ดอกไม้ทั้ง 7 บนหน้าปกนิตยสารดิฉัน ฉบับ เดือนตุลาคม พ.ศ.2560

ดิฉัน / STORY / ดอกไม้ทั้ง 7 บนหน้าปกนิตยสารดิฉัน ฉบับ เดือนตุลาคม พ.ศ.2560

นิตยสารดิฉัน ฉบับที่ 948 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ‘สถิต ณ สรวงสวรรค์ นิรันดร’ ฉบับบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่สุดว่าเป็นการรวมพลังกาย พลังใจ และพลังแห่งความจงรักภักดีจากทุกภาคส่วนของประเทศชาติในการเตรียมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามโบราณราชประเพณี โดยภาพปกเป็นการออกแบบกราฟฟิกดอกไม้จันทน์ที่มีความหมายลึกซึ้ง 7 ชนิด ประกอบไปด้วย

ดอกดารารัตน์ หรือดอกแดฟโฟดิล (Daffodil)

ที่มาของดอกดารารัตน์ คือเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงศึกษาและประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พระองค์มักจะทรงขับรถยนต์ข้ามพรมแดนมาหาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (หรือ ม.ร.ว. สิริกิติ์ กิติยากร ในตอนนั้น) และพระราชทานให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งดอกไม้นั้นคือ ‘ดอกดารารัตน์’ ดอกไม้ที่มีความหมายถึง ความหวังและเกียรติยศ โดย ‘ดารา’ หมายถึง ดวงดาว คือสิ่งที่อยู่สูงสุด และ ‘รัตน์’ หมายถึง แก้ว คือสิ่งที่มีค่า

ดอกกล้วยไม้

ดอกกล้วยไม้ คือดอกไม้ที่เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความสง่างามและความรัก เปรียบดั่งความรักที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีให้กับประชาชนชาวไทย แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมอบให้แก่ปวงชนอย่างล้นพ้นหาที่สิ้นสุดไม่ได้

ดอกกุหลาบ

สำหรับความหมายของดอกกุหลาบ เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าสื่อถึงความรักอันบริสุทธิ์ ซึ่งในที่นี้แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรชาวไทยมีต่อประมุขผู้ที่เป็นที่รัก ที่จะทรงอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยทุกคนตลอดไป

ดอกลิลลี่

เช่นเดียวกันกับดอกกุหลาบ ดอกลิลลี่สื่อความหมายถึงความรักที่บริสุทธิ์ ความซื่อสัตย์ และการเทิดทูน ดอกลิลลี่จึงถูกนำมาใช้เพื่อแสดงออกถึงการระลึกถึงและการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น

ดอกชบาหนู

ดอกชบาหนูเป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความการอาลัยในความสูญเสียของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงดวงใจของประชาชนชาวไทยทุกดวงในการน้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ดอกชบาทิพย์

ดอกชบาทิพย์ เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสื่อถึงการดับสูญ ความสูญเสียและความเป็นทิพย์ เป็นการถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงสถิตในดวงใจของประชาราษฎร์ชั่วนิรันดร์

ดอกพุดตาน

ดอกพุดตานเปรียบเสมือนวัฏจักรของชีวิตมนุษย์ เนื่องจากดอกพุดตานเป็นดอกไม้ที่เปลี่ยนสีได้ถึง 3 สี ภายในวันเดียวเปรียบเหมือนเด็กที่เป็นผ้าขาว เติบโตขึ้นพร้อมกับสีสันที่แต่งแต้ม สูงอายุมากขึ้นพร้อมกับสีที่เข้มขึ้น จนกระทั่งร่วงโรยจากไป เป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกุศลอุทิศถวายครั้งสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

ภาพปก : พจนีย์ สกุลภักดี

ผู้อ่านสามารถติดตามบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญได้ในนิตยสาร ‘ดิฉัน’ ฉบับ ๙๔๘ ประจำเดือนตุลาคม วางแผงแล้วทั่วประเทศ


Written by Dichan Digital

Contact us : dichan.info@gmail.com / Tel. 022499449 ext. 263

Follow us : Dichan Magazine