ฝันช่วยดับเครียด

ดิฉัน / STORY / ฝันช่วยดับเครียด

เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเพราะร่างกายใช้ความฝันนี้เองเป็นตัว ‘สมานแผล’ และ ‘เยียวยา’ อาการเศร้าหมองของชีวิตที่เกิดขึ้นอยู่เป็นระยะ ซึ่งหน้าที่ปรองดองอารมณ์ไม่สดใสของความฝันนี้มีผู้ศึกษาโดยละเอียดจริงจังเลยครับ

shutterstock_106844459-1

นั่นคือ ดร.โรซาลิน คาร์ทไรท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนิทรารัช-เพรสไบทีเรียน แห่งศูนย์การแพทย์เซนต์ลุกในชิคาโก ได้ทำการศึกษาอย่างละเอียดในอาสาสมัครจนพบว่า ผู้ที่มีความเครียดแล้วนอนหลับไป นิทราจะช่วยได้มากโดยตื่นขึ้นมาอย่าง ‘รู้สึกดี’ ขึ้นกว่าเก่า ผิดกับเมื่อเอากลุ่มอาสาสมัครที่มีอารมณ์ปรกติไม่ดีไม่ร้ายมาให้นอนหลับสนิทแล้วตื่นขึ้นมาก็จะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงมากนัก

โดยในระหว่างนอนหลับฝันมีกลไกที่เข้าใจง่ายๆคือตากลอกไปมาอย่างรวดเร็ว (REM stage) นั่นคือการเห็นความฝันอยู่ในโลกแห่งฝันนั้นอยู่ส่วนในสมอง เมื่อผ่านการสแกนจะพบว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์อย่าง ‘อะมิกดาลา (Amygdala)’ ทำงานดีขึ้น มี ‘สารเคมีเครียด (Norepinephrine)’ ลดลงอย่างเห็นได้ชัดสรุปง่ายๆคือ อารมณ์ดีขึ้น

แต่นั่นยังไม่จบสำหรับเรื่องความฝันเพราะจริงแล้วมันเป็นมหากาพย์เรื่องยาวที่เรียนกันได้เกินปริญญาเอกทีเดียว เพราะผู้เชี่ยวชาญท่านว่าความฝันที่เกิดมาจากอารมณ์ในชีวิตประจำวันนั้น มันมีผลมากต่อชีวิตของเรา ดังนั้นจึงมีการศึกษาต่อจนพบว่าความฝันที่จะช่วยฟื้นอารมณ์หรือทำให้อารมณ์ดีสดชื่นได้นั้น ต้องเป็น ฝันตอน ‘ใกล้ตื่น’ ซึ่งก็ตรงกับของไทยเรา ที่เรียกว่า ‘ฝันใกล้รุ่ง’ มาจากเทวดาท่านนิรมิตให้มีจิตสังหรณ์ จึงเชื่อว่า เป็นฝันที่บอกความจริงได้ นักวิจัยยุคใหม่ให้น้ำหนักกับฝันสุดท้ายเช่นกัน

ด้วยในคืนหนึ่งคนเราฝัน-ดับ สลับกันไปอย่างนี้หลายรอบ การฝันในรอบแรกๆ ยังเกี่ยวข้องกับอารมณ์ก่อนนอนมากอยู่ แต่เมื่อนอนไปเรื่อยจะเข้าสู่ฝันช่วงต่อๆไปได้เร็วขึ้น ถ้าท่านเก็บภาพที่ดีไว้ ภาพที่เพิ่งกอดลูก ยิ้มให้กัน กราบคุณพ่อคุณแม่ท่านหรือภาพการทำบุญประกอบกุศลกรรมอัน ทำให้ใจชื่นบาน สมองก็จะใช้ข้อมูลบวกที่เก็บเป็นต้นทุนอยู่มากนี้สร้างเป็นฝันดีจนท่านมีฝันดีโดยอัตโนมัติ และเมื่อถึงฝันสุดท้ายก็ยังคงเป็นฝันที่ดีน่าชื่นใจอยู่

ตื่นขึ้นมาท่านก็จะสดชื่นเพราะมีดาต้าเบสที่ดีแบบติดตาอยู่ เหมือนได้ดูภาพยนตร์ดีๆที่มีเราเป็นตัวแสดงด้วย ช่วยให้มีความสุขสดชื่นไปได้ทั้งวัน แต่กระนั้นก็อย่าเพิ่งไปเชื่อฝันมากครับ เพราะองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ได้ทรงสอนไว้ว่าให้เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมและการทำความดีว่ามีผลเป็นที่สุด หาใช่ดวงชะตาบาปเคราะห์หรือความฝันใดๆจะมาดลบันดาลให้เป็นไป

ผู้สร้างฝันได้ด้วยสองมือคือตัวเรา


เรื่อง: น.พ.กฤษดา ศิรามพุช  คอลัมน์ รู้ไว้ใช่ว่า นิตยสารดิฉัน