พระบรมฉายาลักษณ์ ชุด “พ่อกับลูก”

ดิฉัน / STORY / พระบรมฉายาลักษณ์ ชุด “พ่อกับลูก”

1&ภาพปก

2

3

4

“ดิฉัน” เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามและความผูกพันของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนภาพการโดยเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจกับสมเด็จพระบรมชนกนาถ มาให้ชื่นชมค่ะ

ติดตามเพิ่มเติมได้ในนิตยสาร “ดิฉัน” ฉบับเดือนมกราคม