พระฉายาลักษณ์วัยเยาว์ของพระเจ้าหลานเธอ

ดิฉัน / STORY / พระฉายาลักษณ์วัยเยาว์ของพระเจ้าหลานเธอ
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ‘ดิฉัน’ ขอน้อมรำลึกถึงวัยเยาว์ของเหล่าพระเจ้าหลานเธอ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ต่างๆ ด้วยการรวบรวมพระฉายาลักษณ์  ที่เคยตีพิมพ์ในนิตยสารดิฉัน มาให้ทุกท่านได้ชื่นชม ณ โอกาสนี้

344A9451

par2พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

‘พระองค์ภา’ ประทานสัมภาษณ์แก่นิตยสาร ‘ดิฉัน’ เมื่อทรงมีชันษา 5 ชันษา บางส่วนของการสัมภาษณ์มีดังนี้

– เมื่อเจริญพระชนมพรรษา ทรงอยากเป็นอะไรเพคะ
“อยากเป็นนางพยาบาล”
– โปรดพระกระยาหารอะไรเพคะ
“ซุปฟักทองฝีพระหัตถ์เสด็จแม่”
– ทรงได้สตางค์ไปโรงเรียนเท่าไหร่เพคะ
“อาทิตย์ละ 100 บาท”
– โรงเรียนหยุดนานๆ ทรงทำอะไรบ้าง
“เล่น ไปเยี่ยมราษฎรน้ำท่วม”
– ทูลกระหม่อมพ่อพระราชทานอะไรที่โปรดที่สุด
“บ้านตุ๊กตา”
– รู้สึกอย่างไรบ้างที่ทูลกระหม่อมพ่อเป็นนักบิน บินไปถึงฟ้า เก่งไหมเพคะ
“เก่งที่สุดเลย”
– เวลาทูลกระหม่อมพ่อเสด็จเมืองนอก คิดถึงบ้างไหม
“คิดถึงซิ”
(ฉบับที่ 165 ปักษ์แรกมกราคม พ.ศ. 2527)


D0C3B344-23AA-4073-BC7C-D72B41B46F02

344A9469

D599014C-0935-45C9-A933-386D0D8E3FDD
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

ประทานวโรกาสให้คณะ ‘ดิฉัน’ เข้าเฝ้าเพื่อฉายพระรูป และสัมภาษณ์ ณ พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร พระราชวังบางปะอิน ในขณะนั้นดำรงพระยศเป็น ‘หม่อมเจ้าสิริวัณวรี มหิดล’ พระชันษา 10 ชันษา

ในช่วงเวลานั้นโปรดของเล่นจากการ์ตูนเซเลอร์มูน สนพระทัยในเรื่องการแต่งพระพักตร์ แต่งพระองค์ และการวาดรูปมาก ทรงรู้วิธีแต่งพระเกศา แต่งพระพักตร์ให้อ่อนมากๆเหมือนไม่ได้แต่ง และยังโปรดสะสมกิ๊บติดพระเกศา
(ฉบับที่ 485 ปักษ์แรกพฤษภาคม พ.ศ. 2540)


26D5356A-A25A-4338-80AE-0AEEA6B46800

BCE9C99D-EAFB-4ABE-A59D-9D697FDF654A
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
ประทานสัมภาษณ์ ณ วังศุโขทัย ในขณะที่ทรงมีพระชันษา 3 ชันษา และทรงกำลังเข้าเป็นนักเรียนใหม่ของโรงเรียนจิตรลดา ทรงเล่านิทานเรื่อง Farm 123 ประทานแก่คณะผู้เข้าเฝ้า และเมื่อทูลถามว่าโปรดเสวยอะไร ทรงตอบว่า
“สปาเก็ตตี้ ซุปเห็ด มันฝรั่งบด ปลาทับทิมชุบแป้งทอด”
ทรงเป็นผู้ใหญ่เกินวัย ทรงไม่เก้อเขินกับคนแปลกหน้า และเมื่อคณะเข้าเฝ้าทูลลา ทรงรับสั่งว่า
“เดินทางปลอดภัย ทุกๆคน” เป็นที่ประทับใจอย่างยิ่ง
ท่านผู้หญิงอังกาบ บุญยัษฐิติ ครูใหญ่โรงเรียนจิตรลดาในขณะนั้นเล่าว่า พระอุปนิสัยของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
คล้ายคลึงกับพระอุปนิสัยของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อครั้งยังทรงเป็นนักเรียนจิตรลดา “ท่านมีพระอารมณ์สนุก พระอารมณ์ขัน แล้วก็ทรงมีพระไหวพริบปฏิภาณ ทรงช่างเจรจาคล้ายๆกัน และโปรดของเล่นที่เป็นรถ เช่นเดียวกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร..

…อย่างพระองค์ทีฯ ท่านทรงกล้าหาญ วันเปิดเรียนวันแรกท่านก็มีรับสั่งผ่านไมโครโฟนกับเพื่อนๆที่กำลังร้องไห้ว่า ‘เด็กดีไม่ร้องไห้’”
(ฉบับที่ 753 ปักษ์แรกกรกฎาคม พ.ศ. 2551)


pic

344A9464

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ พระราชทานสัมภาษณ์แก่นิตยสาร ‘ดิฉัน’ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ พระที่นั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งพระองค์ทรงเพิ่งมีพระประสูติกาลพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ได้เพียงหกอาทิตย์

ในวโรกาสนี้โปรดให้ฉายพระรูปร่วมกับพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์  ส่วนพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เป็นภาพพระราชทาน
(ฉบับที่ 179 ปักษ์แรกสิงหาคม 2527)


ในฉบับที่ 295 ปักษ์แรกมิถุนายน พ.ศ. 2532

นิตยสาร ‘ดิฉัน’ ได้รับพระกรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเขียนคอลัมน์ ‘ปลากัด’ ภาคพิเศษ โดยทรงใช้นามปากกาว่า ‘พลอยแกมเพชร’ เล่าเรื่องพระโอรสและพระธิดาดังปรากฏในภาพ

IMG_9426

IMG_9427