สร้างสรรค์สังคมรีไซเคิล! เปลี่ยน “ซาเล้ง” เป็นฮีโร่กอบกู้โลก

ดิฉัน / STORY / สร้างสรรค์สังคมรีไซเคิล! เปลี่ยน “ซาเล้ง” เป็นฮีโร่กอบกู้โลก

 

“ขยะจะมีค่าถ้านำมารีไซเคิล” และ “หมดค่าของเขามีค่าของเรา” เป็นประโยคส่วนหนึ่งที่กลั่นกรองมาจากความรู้สึกของนิสิตภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้ทำงานใกล้ชิดกับคนเก็บของเก่า และถ่ายทอดลงบนรถซาเล้งที่พวกเขาได้รับมอบหมายให้ปรับปรุงและตกแต่งเพื่อเป็นสื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสให้สังคมหันมาใส่ใจการรีไซเคิลมากขึ้น

 

โดยซาเล้งทั้งสิ้น 12 คัน ที่ได้รับการตกแต่งใหม่เป็นผลงานสร้างสรรค์จากโครงการ ‘REAL RECYCLER รักษ์โลกจริง เลิกทิ้งเลิกเท’ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของอ็ม บี เค กรุ๊ป, กรุงเทพมหานคร, มูลนิธิ 3R, และภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อรณรงค์การจัดการขยะอย่างยั่งยืน

 

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

 

โดยจากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าขยะในประเทศไทยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์หรือรีไซเคิลนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากการคัดแยกและรีไซเคิลผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยศูนย์วัสดุรีไซเคิลชุมชน ธนาคารขยะรีไซเคิล ขายให้ผู้รับซื้อของเก่าหรือซาเล้ง และร้านรับซื้อของเก่า จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้รับซื้อของเก่าเป็นกลุ่มอาชีพที่มีบทบาทสำคัญในการคัดแยกขยะของประเทศไทยตั้งแต่ต้นทางและนำขยะกลับเข้ามาสู่ระบบรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

โดยหลังจากเปิดตัวโครงการ เหล่ารถซาเล้งที่ได้รับการตกแต่งจะได้นำออกไปใช้งานจริง เช่น บัมเบิ้ลบีซาเล้ง

นิสิตออกแบบรถซาเล้ง Bumblebee

บัมเบิ้ลบีซาเล้ง ทำด้วยโครงเหล็กสีเหลืองที่ได้แรงบันดาลใจมาจากรถหุ่นยนต์จากภาพยนตร์ทรานส์ฟอร์มเมอร์ เป็นผลงานการออกแบบของ นางสาวสิรินทร์ เจียมพิรุฬห์กิจ และ นายอานนท์ พุ่มอิน นิสิตชั้นปีที่ 1 จะขับไปตามตรอกซอกซอยเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับนักรีไซเคิลตัวจริงอย่างซาเล้งเก็บขยะไปสู่คนในชุมชน ซึ่งพวกเขาทั้งคู่กล่าวว่า “กลุ่มซาเล้งเป็นฟันเฟืองสำคัญของกระบวนการรีไซเคิล และเป็นกลุ่มคนที่ทำให้ขยะมีค่าขึ้นมาอีกครั้ง พวกเราจึงเลือกเศษเหล็กเหลือใช้มาทำโครงสร้างของรถ โดยนำรูปลักษณะและความแข็งแรงมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับหน้าที่ของรถในแต่ละส่วน เช่น การนำเศษที่เหลือจากการตัดแผ่นเหล็กดำลายมาพับทำในส่วนพื้นรถที่ต้องรับน้ำหนัก กันน้ำ และทนแดด การใช้หน้าปัดเข็มไมล์รถยนต์มาทำเป็นไฟหน้ารถ หรือจานเบรคมาทำเป็นที่นั่งที่สามารถใช้คู่กับตะขอเกี่ยวของได้” พร้อมจบชิ้นงานด้วยสโลแกนที่สะท้อนการทำงานของซาเล้งว่า ‘หมดค่าของเขามีค่าของเรา’

นิสิตออกแบบรถซาเล้ง Toy

นิสิตออกแบบรถซาเล้ง Bambino

รถซาเล้ง Bambino

รถซาเล้ง Niyom

รถซาเล้งNet Bee

รถซาเล้งTrash Hunter

รถซาเล้ง Toy

รถซาเล้ง ลิ้นชักสองล้อ

 

นอกจากการปรับลุคซาเล้งให้สวยงามทันสมัยเพื่อเป็นสื่อในการปลุกจิตสำนึกให้สังคมหันมาใส่ใจการรีไซเคิล แล้ว เอ็ม บี เค กรุ๊ป ยังจัดทำคลิปวิดีโอ ‘ทิ้งไว้ให้ใคร’ ซึ่งสร้างขึ้นจากชีวิตจริงของนักเก็บขยะมืออาชีพตัวจริงอย่างซาเล้ง ที่ “ดิฉัน” การันตีได้เลยว่า เป็นวีดีโอที่ดีและน่ารักมากๆค่ะ