เก็บความทรงจำ ชมนิทรรศการ “พระบารมีปกเกล้า เหล่าปวงประชา”

ดิฉัน / STORY / เก็บความทรงจำ ชมนิทรรศการ “พระบารมีปกเกล้า เหล่าปวงประชา”

 

อีกหนึ่งนิทรรศการจัดแสดงเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ประชาชนคนไทยควรไปร่วมชมและเก็บภาพ โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 กับพระบรมฉายาลักษณ์ที่ยังคงสถิตตราตรึงอยู่ในความทรงจำของคนไทยทั้งแผ่นดิน กับนิทรรศการ “พระบารมีปกเกล้า เหล่าปวงประชา” ภายในงานได้จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์แห่งความประทับใจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ตลอดจนถึงพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

 

143626

143623

143624

 

นอกจากนี้ภายในงานทั้งยังได้ร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆที่ตราตรึงอยูในจิตใจในฐานะ “อัครศิลปินแห่งชาวสยาม” ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงเป็นพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมของเหล่าปวงประชากับพระบรมฉายาลักษณ์การทรงงานและพระราชกรณียกิจต่างๆที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อปวงประชาตลอด 70 ปี พร้อมทั้งการจัดแสดง 9 พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทในวโรกาสสำคัญ เพื่อเป็นแบบอย่างให้คนไทยน้อมนำไปประพฤติและปฏิบัติตามให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิตและประเทศชาติบ้านเมือง

 

0432858097

143622

 

 

ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงเป็นบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมของเหล่าปวงประชากับพระบรมฉายาลักษณ์ การทรงงาน และพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อปวงประชาตลอด 70 ปี ณ ชั้น G อาคารมาลีนนท์ 2 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (พระราม 4) ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2559 เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น.

 


เรื่อง: Believe
Source: http://thaitv3.com/ | becteroradio.com