“พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” แหล่งเรียนรู้หลักการทรงงาน “ในหลวง รัชกาลที่ 9”

ดิฉัน / STORY / “พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” แหล่งเรียนรู้หลักการทรงงาน “ในหลวง รัชกาลที่ 9”

 “พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า “Rama IX Ecology Museum” เป็นโครงการต่อเนื่องที่จัดสร้างเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ 1,890 ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 2 ก.ค.2557

ภายใต้หัวข้อหลักในการนำเสนอคือ “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน” เพื่อแสดงให้เห็นถึงหลักการคิด วิธีการทรงงาน และกระบวนการค้นหาคำตอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงนำไปแก้ปัญหาหรือพระราชทานแก่พสกนิกรพื้นที่ต่างๆ พร้อมกับให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาของโลกและประเทศไทย

 

EyWwB5WU57MYnKOuX7Ivwe8g0JgaO7PfVrmLGmsfpSXcZOZeubu2EZ

 

โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถูกเนรมิตขึ้นบนเนื้อที่ 42 ไร่ หรือ 30,000 ตารางเมตร ของ อพวช. (องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ) ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งเดียวกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่เดิม โดยจะอยู่ในบริเวณพื้นที่เชื่อมต่อกับสระเก็บน้ำพระรามเก้า ที่มีพื้นที่ประมาณ 2,800 ไร่ ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริด้านบริหารจัดการน้ำ ด้วยอาณาบริเวณพื้นที่ขนาดใหญ่ “พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” หรือ “พิพิธภัณฑ์รัชกาล 9” จึงนับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียและใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก

 

mSQWlZdCq5b6ZLkt6upxDvIl85CrxwgM

 

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้ว ยังเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่รวบรวมนำเสนอข้อมูลทรัพยากรน้ำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้ง การจัดแสดงระบบนิเวศของไทยและของโลกที่สมบูรณ์ที่สุดอีกด้วย ทำให้ในอนาคตอันใกล้นี้ อพวช. จะเป็นศูนย์กลางในการจัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก

ภายในแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1.บ้านของเรา (OUR HOME) เสนอเรื่องราวการก่อกำเนิดจักรวาล ระบบสุริยะ และโลก ไปจนถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 2. ชีวิตของเรา (OUR LIFE) แสดงสิ่งแวดล้อม และการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย์ภายในชีวนิเวศต่างๆ และ 3.พระราชาของเรา (OUR KING) ซึ่งเป็นหัวใจหลักของพิพิธภัณฑ์นำเสนอถึงหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์เป็นแบบอย่างของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะทรงให้ความสำคัญกับภูมิสังคมและระบบนิเวศ ซึ่งเป็นทรัพยากรหลักของมนุษยชาติ นำมาซึ่งปรัชญาของโครงการ “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน” นอกจากนี้ จะมีส่วนการจัดแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถของพระองค์ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและสากล

 

NjpUs24nCQKx5e1D7sJVZRwkDeKDj1wD1h3DwrGv2f8

NjpUs24nCQKx5e1D7sJVZRwkDeKDj14S3W9MKqHNpxu

NjpUs24nCQKx5e1D7sJVZRwkDeKDj118TQRCu6V9HeW

 

ทั้งนี้ “นายนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวในบทสัมภาษณ์ว่า “ความคาดหวังคือต้องการให้บริเวณคลอง 5 เทคโนธานี เป็นเหมือน Museum Mall เนื่องจากมีพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ มากมายไปตั้งอยู่ รวมถึงหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ และที่สำคัญจะทำให้เกิดการเชื่อมโยงกับอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ทำให้เกิดเป็นเมืองวิทยาศาสตร์ ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ซึ่งจะเป็นแห่งแรกของประเทศไทย” นายพิเชฐกล่าว

 


เรื่อง: Believe
Source: http://www.nsm.or.th/ | ทีมข่าววิทยาศาสตร์ Thairath