บันทึกไทย: บันทึกพระชนมชีพพ.ศ. 2470 เบบี้สงขลา

ดิฉัน / STORY / บันทึกไทย: บันทึกพระชนมชีพพ.ศ. 2470 เบบี้สงขลา

0acbd0dfb637c6de8e98ad99de6ac23b

 

เบบี้สงขลา

บันทึกไทย บันทึกพระชนมชีพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เริ่มต้นขึ้นในพ.ศ. 2470 ปีเริ่มต้นชีวิตของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลเดช ที่พระนามของพระองค์ แปลว่าพลังแผ่นดิน จากนี้ไปติดตามได้อีก 88 ตอน

 

 

 

 


Source: Pacific Inspiration Channel