ขนขบวนหนุ่มๆมาให้กรี๊ดกันเพียบ ในแฟชั่นเซท มหัศจรรย์หนุ่มต่างดาว !

ดิฉัน / FASHION / ขนขบวนหนุ่มๆมาให้กรี๊ดกันเพียบ ในแฟชั่นเซท มหัศจรรย์หนุ่มต่างดาว !

Pages from DC_923 132-1

 

Pages from DC_923 132-3
Pages from DC_923 132-6 Pages from DC_923 132-7

Pages from DC_923 132-9

Pages from DC_923 132-11

 

Pages from DC_923 132-14

 

มหัศจรรย์หนุ่มต่างดาว

Brand : MCM

Model :Zoohyung Jin

ณัฐวัฒน์ ชัยณรงค์โสภณ

สิศิษฏ์ ปัญจคณาชร

นิติ เดชาทรัพย์จิรกุล

Photo : ธนัติพงษ์ ถังไชย

Asst. Photo : ธงชัย ทองเพชร, ปัญจะ ฉัตรสิริเลิศ

Stylist  : ปลวัชร  เสวิกุล

Asst. Stylist : เจนณรงค์ ณ นคร

Make up : ณัฐวรรธน์  ธัญญะบุณย์

Hair : ทัศน์ เลิศมโนรัตน์

ติดตามภาพแฟชั่นแบบเต็มๆได้ในนิตยสาร ‘ดิฉัน’ ฉบับ 923 วันนี้ทุกแผงหนังสือ