เตอเควียโร..ฉันรักเธอ

ดิฉัน / FASHION / เตอเควียโร..ฉันรักเธอ

 

DC_922-832

DC_922-833

DC_922-837

DC_922-838

DC_922-841

DC_922-842

DC_922-845

Brand : Tory Burch

Model : ซอนย่า คูลลิ่ง

Photo : ณัฐ ประกอบสันติสุข

Asst. Photo : เอกรัตน์ อุบลศรี

Stylist  : ปลวัชร เสวิกุล

Asst. Stylist : เจตริน หงส์ศิริกาญจน์, สัณห์สมร ตันติโชติรัตนา

Hair : พูนรันต์ เลิศมโนรัตน์

Makeup : ธัญญา ไรวิรัตน์