อิเล็กทรอนิกส์ป็อบ

ดิฉัน / FASHION / อิเล็กทรอนิกส์ป็อบ

อิเล็กทรอนิกส์ ป็อบ

Brand : Fendi คอลเลคชั่น Pre-Fall 2015

Model : Reta @WM model

Photo : Mikey อัศนินท์  โล้วมั่นคง

Stylist  : อาทิตย์  ชื่นกมลพันธ์

Mske up : ชลลดา โพธิ์ขำ

Hair : พูนทัศน์  เลิศมโนรัตน์

DC_921-604

DC_921-613

DC_921-620

DC_921-626

DC_921-616

DC_921-632

DC_921-638

DC_921-644