ฤดูร้อนในละอองฝน

ดิฉัน / FASHION / ฤดูร้อนในละอองฝน

 

 

ฤดูร้อน ในละอองฝน

 

Brand : Kate Spade New York

Model : Maria WM Management

Photo : ปฏิพัทธ์ เพชรทอง

Asst. Photo : ศุภชัย สุวรรณมาโจ

Stylist  : อมรา ยาวิลาศ

Asst. Stylist : เจนณรงค์ ณ นคร

 

 

 

DC_919-630

 

 

DC_919-632

 

 

DC_919-638

DC_919-640

DC_919-633

DC_919-634

 

DC_919-641

 

 

DC_919-642