เชิญชม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ ๗ รอบพระนักษัตร สานรักแห่งความยั่งยืน”

ดิฉัน / EVENT / เชิญชม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ ๗ รอบพระนักษัตร สานรักแห่งความยั่งยืน”

ขอเชิญชม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์

ชุด ” ๗ รอบพระนักษัตร สานรักแห่งความยั่งยืน”

ณ โถงนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

วันที่ ๔ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๕๙

poster นิทรรศการส.ค.59

ด้วยพุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  จึงนับเป็นช่วงเวลาสำคัญยิ่งที่ปวงชนชาวไทยจะได้มีโอกาสและประจักษ์แจ้งในน้ำพระราชหฤทัย พระมหากรุณาธิคุณด้านต่างๆ ตลอดจนพระราชกรณียกิจที่ทรงทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน อันส่งผลสัมฤทธิ์ถึงแผ่นดินไทยและคนไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยภายในนิทรรศการจะถูดจัดแสดงไว้แบ่งออกเป็น 3 หมวดคือ

๑. หมวดพระราชประวัติ “ ๘๔ พรรษา บรมราชินีนาถ ”   

๒. หมวดหอภาพนิ่ง

๓. หมวดพระราชกรณียกิจ (โครงการพระราชดำริ)

 

DSC_05501

IMG_19961

IMG_20221

IMG_20271

 

การจัดนิทรรศการครั้งนี้มุ่งไปที่การรับรู้ เข้าใจและประจักษ์ในเรื่องราวพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจต่างๆ แสดงผ่านเทคนิคพิเศษอันทันสมัย พร้อมชื่นชมพระฉายาลักษณ์อันงดงาม จำนวน ๘๔ ภาพ และร่วมกิจกรรม Workshop ทุกวันเสาร์ ทั้งสาธิตการทำสเต็กปลาเทร้าต์รมควัน การทำน้ำหม่อน เรียนรู้ดอกไม้พระนาม และระบายสีตุ๊กตาชาววัง พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

 

ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด ” ๗ รอบพระนักษัตร สานรักแห่งความยั่งยืน”

ณ โถงนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

วันที่ ๔ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๕๙

(ปิดทุกวันจันทร์)