ชื่นชมศิลปกรรมชิ้นเอกอันทรงคุณค่า ณ “ศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่๗”

ดิฉัน / EVENT / ชื่นชมศิลปกรรมชิ้นเอกอันทรงคุณค่า ณ “ศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่๗”

สถาบันสิริกิติ์ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถจัดงานศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ ” ให้ประชาชนได้ชื่นชมศิลปกรรมชิ้นเอกอันทรงคุณค่า ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ (8)

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สถาบันสิริกิติ์ จัดสร้างเรือนยอด ณ บริเวณสนามด้านทิศตะวันออกของพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามศิลปะชิ้นเอกนี้ว่า “เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์” อันหมายถึง เรือนยอดที่สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งใหญ่

โอกาสนี้ สถาบันสิริกิติ์ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ฯได้จัดแถลงข่าวการจัดงานศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ ๗ ในปี ๒๕๕๙ และได้รับเกียรติจาก ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ และท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต ร่วมให้รายละเอียดงานแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมอันวิจิตรงดงามจากสถาบันสิริกิติ์ในครั้งนี้ด้วย

ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงาน กล่าวว่างาน “ศิลป์แผ่นดิน” นับเป็นการจัดงานต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ ๗ แล้ว โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ สถาบันสิริกิติ์ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ได้จัดสร้างเรือนยอด ๙ ยอด ที่ได้รับพระราชทานนามว่า “เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์” โดยนำมาเป็นศิลปกรรมชิ้นเอกอันทรงคุณค่าสำหรับการจัดงานศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ ๗  เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๕๙ และในโอกาสมหามงคลที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษาในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งจะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นี้ด้วย

เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ (14)

“เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์” นั้น ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เป็นเรือนโถงมียอดทรงปราสาท ๙ ยอด ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างขึ้นด้วยถาวรวัตถุอันประกอบด้วยโลหะผสมและหินอ่อน มีการปิดทองประดับกระจกและตกแต่งด้วยจิตรกรรมในส่วนต่างๆ ทั้งเรือนยอด

เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ (11)

หน้าบันของเรือนยอดนี้ มีทั้งสิ้น ๘ หน้าบัน ได้อัญเชิญอักษรพระปรมาภิไธย อักษรพระนามาภิไธย และอักษรพระนาม ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และอักษรพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประดิษฐานอยู่ ณ เพดานกลางของเรือนยอด

ห้องปีกแมลงทับ (5)

ห้องปีกแมลงทับ (4)

นอกจากนี้ ยังมีอีกผลงานประณีตศิลป์ชิ้นสำคัญภายในพระที่นั่งอนันตสมาคม คือ “ห้องปีกแมลงทับ” ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมชิ้นพิเศษที่ประดิษฐ์ตกแต่งด้วยปีกแมลงทับ ปีกแมลงทับทั้งหมดที่ใช้ในการนี้มาจากแมลงทับที่ทิ้งตัวตายเองตามธรรมชาติ ซึ่งจะมีความแข็งแรง ทนทาน สีสวยเหลือบเงาตามธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์ “ศิลป์แผ่นดิน” จัดแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมอันงดงามฝีมือของลูกหลานชาวไร่ชาวนาที่เข้ามาฝึกงานที่โรงฝึกศิลปาชีพ (ซึ่งได้รับการยกสถานะขึ้นเป็น สถาบันสิริกิติ์ ในปี ๒๕๕๓) ผลงานที่สร้างขึ้นล้วนเป็นประณีตศิลป์ชั้นสูง มีความวิจิตรบรรจงถึงระดับฝีมือช่างหลวง หรือช่างแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้แก่ ช่างถมทอง ช่างเครื่องเงินเครื่องทอง ช่างคร่ำ ช่างลงยาสี ช่างปักผ้า ช่างแกะสลักไม้ ช่างเขียนลาย ฯลฯ ผลงานแต่ละชิ้นล้วนทรงคุณค่ายิ่ง แสดงถึงเอกลักษณ์เกียรติศักดิ์ และเกียรติภูมิของงานประณีตศิลป์ไทยที่ประกาศให้ชาวโลกได้ชื่นชม นับเป็นงานศิลป์ของแผ่นดิน

พสกนิกรชาวไทยสามารถร่วมชื่นชมผลงานอันวิจิตรบรรจงของลูกหลานเกษตรกรผู้รังสรรค์ และสืบทอดศิลปะช่างฝีมือได้ ในนิทรรศการครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี “ศิลป์แผ่นดินครั้งที่ ๗” ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป เวลาเปิดเข้าชม ๑๐.๐๐ น. ๑๖.๓๐ น. (ปิดจำหน่ายบัตรเวลา ๑๖.๐๐ น.) ปิดทุกวันจันทร์ เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ และวันรัฐธรรมนูญ

บัตรราคา ๑๕๐ บาท สำหรับประชาชนทั่วไป และ ๗๕ บาท สำหรับนักเรียนนักศึกษา (แสดงบัตรประจำตัว) ผู้เข้าชมกรุณาแต่งกายสุภาพ ห้ามใส่กางเกงขาสั้นและกางเกงยีนส์ สุภาพสตรีกรุณาใส่กระโปรงหรือผ้าซิ่น ห้ามใส่เสื้อไม่มีแขน สอบถามรายละเอียดที่ โทร. ๐๒-๒๘๓-๙๔๑๑, ๐๒-๒๘๓-๙๑๘๕ หรือที่ www.artsofthekingdom.com