ปั่นรักษ์โลก ปลูกป่าชายเลน

ดิฉัน / EVENT / ปั่นรักษ์โลก ปลูกป่าชายเลน

1435718411053 - Copy

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดกิจกรรม “ปั่นรักษ์โลก ปลูกป่าชายเลน” นำทีมชาวกระบี่ และสื่อพันธมิตร ร่วมกันปั่นจักรยานเข้าไปยังพื้นที่เพื่อปลูกป่าชายเลนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ ฟื้นฟูป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม พร้อมสร้างจิตสำนึกรักษ์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน โดยงานนี้มีดารานักแสดง และผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก