นิทรรศการภาพสีน้ำ “ทีละเล็กทีละน้อย”

ดิฉัน / EVENT / นิทรรศการภาพสีน้ำ “ทีละเล็กทีละน้อย”

 

 

teelalekt

ทีละเล็กทีละน้อย
นิทรรศการรวมภาพวาดสีน้ำของ
‘ทรัพย์มณี ชัยแสนสุข’ โดยมีธรรมชาติที่มี
รูปแบบซับซ้อน ซึ่งศิลปินพยายามทำความ
เข้าใจทีละเล็กทีละน้อย เป็นแรงบันดาลใจ
ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ชมนิทรรศการนี้ได้ที่ ‘Cassia Gallery’
สุขุมวิท 31 (ซอยสวัสดี) ได้ทุกวัน (เว้น
วันอาทิตย์)