เก็บไม้ใช้ Found-Wood Working Project Exhibition

ดิฉัน / EVENT / เก็บไม้ใช้ Found-Wood Working Project Exhibition

เก็บไม้ใช้

ggg

TCDC ชวน 20 นักสร้างสรรค์ชั้นนำของไทย ที่มีทั้ง ศิลปินงานไม้ นักออกแบบสิ่งทอ นักวาดภาพประกอบ ฯลฯ เข้าร่วมเวิร์คช็อปนำไม้เหลือใช้ที่หามาได้จากรอบๆอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มาสร้างผลงานจากมุมมองของตนเอง และนำเสนอผลงานอยู่ที่ บริเวณ ‘โถงทางเข้า TCDC’

ชมนิทรรศการนี้ได้ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม – 20 มีนาคม 2559