High on you

ดิฉัน / EVENT / High on you

DC_921 (dragged) 2-3

นิทรรศการศิลปะเดี่ยวของ อร ทองไทย กับงานสร้างสรรค์แนว Contemporary ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความรักในรูปแบบจิ๊กโก๋อกหัก ผ่านสื่อที่หลากหลาย ทั้งสีอะครีลิคบนกระดาษ สีน้ำ งานประติมากรรมเหล็ก และงานประติกรรมผ้า ชมนิทรรศการนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 18 สิงหาคม ที่ ‘INK AND LION CAFE’ เอกมัยซ.2 (ปิดทุกวันพุธ) เวลา 09.00-18.00 .