5 นิทรรศการทั่วกรุงเทพ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “ในหลวงรัชกาลที่ 9”

ดิฉัน / EVENT / 5 นิทรรศการทั่วกรุงเทพ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “ในหลวงรัชกาลที่ 9”

1. นิทรรศการ “Father of our Nation – พ่อหลวงของแผ่นดิน”

ศูนย์การค้าเกษร ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมชื่นชมความงดงามอันวิจิตรของผลงานศิลป์หลากหลายแขนง ในนิทรรศการ “Father of our Nation – พ่อหลวงของแผ่นดิน” จากฝีมือการสร้างสรรค์ของศิลปินชั้นนำ 32 ท่านของประเทศไทย ที่มาร่วมถ่ายทอดความรักจากดวงใจ และความทรงจำที่งดงาม จนเป็นผลงานศิลปะ 32 ชิ้นงาน ในนิทรรศการ “Father of our Nation – พ่อหลวงของแผ่นดิน” ซึ่งเป็นภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระอิริยาบถต่างๆ ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตลอดจนถึงช่วงเวลาการครองสิริราชสมบัติทั้ง 70 ปี ด้วยเทคนิคการวาดภาพทั้ง Painting (ภาพวาด), Digital Painting (ภาพวาดดิจิทัล), Digital Collage Painting (ภาพปะติดดิจิทัล) และ Mixed Media Painting (ภาพวาดสื่อผสม) เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

อนินท์ บุญโนทก

อนินท์ บุญโนทก

ชลันธรณ์ เมนะคงคา

ชลันธรณ์ เมนะคงคา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ “Father of our Nation – พ่อหลวงของแผ่นดิน” พร้อมรับโปสการ์ดที่ระลึกภาพพระบรมสาทิสลักษณ์จาก 19 แบบจาก 19 ศิลปิน (ผลิตในจำนวนจำกัด) ได้ทุกวันระหว่าง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 – 6 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 -20.00 น. ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเกษร

 


 

2. นิทรรศการ “ในหลวง…ในดวงใจราษฎร์”

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี จัดนิทรรศการ “ในหลวง…ในดวงใจราษฎร์” ซึ่งประกอบด้วย นิทรรศการหมุนเวียน 4 ช่วง อันได้แก่

24 พ.ย.- 7 ธ.ค. 59 ครอบครัวมหิดล : พระราชประวัติและพระราชจริยวัตรอันงดงาม,

8 – 21 ธ.ค. 59 เส้นทางสานพระราชไมตรี :  การเสด็จฯ เจริญพระราชสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ,

22 ธ.ค. 59 – 11 ม.ค. 60 พรภูมิพล : บทเพลงพระราชนิพนธ์และส.ค.ส.ที่พระราชทานแก่ชาวไทย

13-31 ม.ค. 60 ในหลวง ดวงใจของปวงชน : เชิญพระบรมสาทิสลักษณ์ 99 องค์ ผลงาน 99 ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินชื่อดังทั้งชาวไทยและต่างชาติ มาจัดแสดง รวมถึง นิทรรศการถาวร (24 พ.ย. 59 – 31 ม.ค. 60) บอกเล่าถึงความสนพระทัยและพระปรีชาสามารถ

พร้อมกันนี้ยังเชิญชวนชาวไทยเขียนสิ่งที่ตั้งใจทำดี ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทลงบนใบไม้แห่งความดี
เพื่อประดับบน ต้นไม้ของพ่อ จนครบจำนวน 99,999 ใบ เมื่อจบนิทรรศการจะนำไปหลอมเป็นระฆัง 9 ใบ ถวายวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 9

 


 

3. นิทรรศการศิลปะ “รัก – สามัคคี…ทำความดีถวายพ่อหลวง”

 

c-horz

มูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร จัดนิทรรศการแสดงผลงานจิตกรรม และประติมากรรม “รัก – สามัคคี…ทำความดีเพื่อพ่อหลวง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อระดมทุนหารายได้เพื่อสนับสนุนโครงการในพระราชดำริ และสมทบทุนกองทุนค่ารักษาพยาบาลศิลปิน นิทรรศการนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560 ณ บริเวณ ล็อบบี้ และระเบียงชั้นสอง โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ

นิทรรศการนี้ จะจัดแสดงผลงานจิตรกรรม ชิ้นงานปั้น และ งานหล่อ ซึ่งนำเสนอพระราชกรณียกิจ และ พระอัจฉริยภาพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยศิลปินชั้นแนวหน้าของประเทศไทย อาทิ แนบ โสตถิพันธุ์ ศุภกิจ อุตตรนคร และ กิตตินันท์  วิจิตรพันธ์

 


 

4. นิทรรศการ “บรมกษัตริยาธิราช”

ศูนย์การค้าสยามพารากอน ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รวบรวมพระราชประวัติตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์เมื่อครั้งประทับอยู่ ณ วังสระปทุม ซึ่งเป็นสถานที่ประทับแห่งแรกในประเทศไทยรวมถึงพระราชจริยาวัตร และพระราชกรณียกิจต่างๆที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติมาจัดแสดงนิทรรศการเผยแผ่เรื่องราวอันทรงคุณค่า แบ่งออกเป็น ๔ ภาค ได้แก่ ปฐมนิวาสราชสถิต, พิพิธราชกรณีย์, ราชสดุดีสรรพสกล และมหาภูมิพลปรมานุสาสน์ นอกจากนั้นยังมีการแสดงรถเข็นทรงเล่นเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ รวมถึงรางวัลที่ทรงได้รับการถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณพระเกียรติยศ โดยการจำลองเป็นภาพโฮโลแกรม ๓ มิติให้ชมราวกับภาพเสมือนจริง มาไว้ ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

 


 

5. นิทรรศการศิลปะ Pacific Art Collection ครั้งที่ 2 “เย็นศิระเพราะพระบริบาล”

 

เย็นศิระ C copy

 

แปซิฟิค ซิตี้ คลับ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมจัดงานนิทรรศการ Pacific Art Collection ครั้งที่ 2

นิทรรศการพิเศษเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ภายใต้ชื่อ เย็นศิระเพราะพระบริบาล นำเสนอผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมกว่า 80 ผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงรวม 45 ท่าน อาทิ ทรงไชย บัวชุม, วธน กรีทอง, ประสิทธ์ วิชายะ, กิตติชัย ตรีรัตนวิชา, อำนาจ คงวารี, นภดล โชตะสิริ, จารุวัตร บุญแวดล้อม, อุสาต์ ไวยศรีแสง, ไพโรจน์ วังบอ ฯลฯ อันเป็นผลงานที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวและหลากหลาย ทั้งทางรูปแบบ และเทคนิค แสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก เรื่องราวและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เพื่อถ่ายทอดความจงรักภักดีและเทิดทูนที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย โดยนิทรรศการจะจัดแสดงระหว่าง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 – 5 กุมภาพันธ์ 2560