บันทึกประวัติศาสตร์ ครบ ๑ ปี ที่ความโศกเศร้าปกคลุมหัวใจชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

ดิฉัน / E-BOOK / บันทึกประวัติศาสตร์ ครบ ๑ ปี ที่ความโศกเศร้าปกคลุมหัวใจชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

นับจากวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ความโศกเศร้าปกคลุมในหัวใจชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดิน ไม่มีวันไหนที่ชาวไทยไม่น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ ๑ ปีที่ผ่านมา จะเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่สุดว่าเป็นการรวมพลังกาย พลังใจ และพลังแห่งความจงรักภักดีจากทุกภาคส่วนของประเทศชาติในการเตรียมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพตามโบราณราชประเพณี ‘ดิฉัน’ ฉบับนี้ จึงขอเสนอบทความพิเศษ ที่รวบรวมแต่ละแง่มุมในตลอด ๑ ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น

  • เรื่องราวการตามรอยพระราชพิธีโบราณสูงสุดหนึ่งเดียวในโลก ที่ชาติไทยยังคงรักษาสืบทอดอย่างครบถ้วนทุกประการ
  • รำลึกเรื่องราว ๑ ปี หลังจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต
  • กลั่นแนวคิดจากสุดหัวใจของ ‘กัมพล ตันสัจจา’ กับการถวายงานไม้ประดับรอบพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

รวมทั้งพบหลากหลาย ‘จิตอาสา’ ที่มีจุดเริ่มต้นของความคิด และการลงมือปฏิบัติที่ล้วนดีงามต่อใจ ผู้อ่านสามารถติดตามบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญได้ในนิตยสาร ‘ดิฉัน’ ฉบับ ๙๔๘ ประจำเดือนตุลาคม วางแผงพร้อมกันทั่วประเทศ ๙ ตุลาคมนี้

ภาพปก : พจนีย์ สกุลภักดี


Written by Dichan Digital

Contact us : dichan.info@gmail.com / Tel. 022499449 ext. 263

Follow us : Dichan Magazine