ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ดิฉัน / E-BOOK / ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Print

‘ดิฉัน’ ฉบับเดือนกรกฎาคม ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ด้วยการนำเสนอเนื้อหาผ่านแอปพลิเคชั่น Layar layar-icon

3

DC_945_Page_068

DC_945_Page_069พบกับวีดิทัศน์พระราชจริยวัตรเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ตลอดจนภาพพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่า ในช่วงเวลาพิเศษต่างๆ ที่ควรค่าแก่การจดจำ ผ่านบทความพิเศษพระราชดำรัสที่เคยพระราชทานนิตยสารดิฉันและพระราชดำรัสในโอกาสต่างๆ นิตยสารดิฉัน ฉบับกรกฎาคม 2560 ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ 7 กรกฎาคม นี้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Layar ได้ที่

appstore-icon-mobile-retina

ระบบ iOS – https://goo.gl/fbzUa
ระบบ Android – https://goo.gl/Wgx5A