Month: October 2016

‘ทางสายเกิน’ ของวิตามิน

วารสารโภชนาการคลินิกอเมริกันเผยว่า วิตามินอีธรรมชาติจะซึมซับเข้าเนื้อตัวเราได้ดีกว่าวิตามินอีสังเคราะห์ถึง 2 เท่า ซึ่งการศึกษาส่…

พระราชพิธี “ราชาภิเษกสมรส” คู่พระบารมี ในหลวง-พระราชินี (ชมภาพชุด)

 
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2493 ถือเป็นวันอันเป็นศิริมงคลยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทย ที่มีโอกาสได้เห็นและได้ร่วมชื่นชมในพระราชพิธี “ร…

6 หวาน อาหารเป็นยา

ที่โบราณท่านว่าหวานมากไม่ค่อยมีประโยชน์นั้นถูกอย่างยิ่งครับ เพราะอาหารที่จะนำมาเสนอให้ท่านที่รักต่อไปนี้แม้จะหวานก็จริงแต่ก็ไม่ไ…

พระราชพิธีสำคัญ และความหมายตราสัญลักษณ์ต่างๆ ของ “ในหลวง”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์โลก ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห…

พระอัจฉริยภาพ กับงานออกแบบส่วนพระองค์ : เรือใบ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยงานศิลปะและการออกแบบสิ่งประดิษฐ์มาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ พระองค์ทรง…

เคล็ดลับกับ ‘ยาใกล้ตัว’

พอถึงช่วงหนึ่งของชีวิต เราอาจต้องมีสมบัติติดตัวอีกชิ้นหนึ่งเพิ่มขึ้น บางท่านอาจบอกว่าเบอร์กิ้นก็มีแล้ว ซูเปอร์คาร์ก็มายบัคแล้วจะ…

พิษในน้ำมัน

ไม่มีใครปฏิเสธไขมันได้ ถึงจะพยายามเพียงใด ร่างกายก็จะบังคับให้ฝืนกินน้ำมันเข้าไปอยู่ดี เพราะมีกระบวนการเอาน้ำมันไปใช้สร้างเปลือก…

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับจิตรกรรมฝีพระหัตถ์

1. ครั้งแรกที่มีการอัญเชิญจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาจัดแสดงคืองาน ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1…