top8

8 สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง

สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง คือ ผู้หญิงที่อยู่เคียงคู่เหล่าเจ้าชายหรือประธานาธิบดีคนสำคัญ ซึ่งพวกเธอล้วนมีตำแหน่งเป็นภรรยาและเพื่อนคู่…