Shiseido

[Editor’s Favorite] Shiseido Ultimune ตัวช่วยกู้ผิววัยใกล้เบญจเพส

ถึงแม้ใครต่อใครจะบอกกับเราว่าไม่ต้องรีบดูแลตัวเองถ้ายังไม่ถึงเลข 3 แต่จากประสบการณ์ตรงแล้วคงต้องยอมรับกับสาวๆ ทุกคนเลยว่าผิวหน้า…