Princess Diana

20 ภาพย้อนรำลึกเจ้าหญิงผู้ทรงเป็นสไตล์ไอคอน ‘เจ้าหญิงไดอานา’

หากจะพูดถึง ‘เจ้าหญิง’ ผู้ทรงเป็นที่รักของประชาชนทั่วโลก แน่นอนว่าชื่อแรกที่ต้องผุดออกมานั่นก็คือ ‘เจ้าหญิงไดอ…