Louis vuitton

บลอสซั่ม (BLOSSOM) คอลเลกชั่นเครื่องประดับอัญมณีชั้นสูงใหม่ของของหลุยส์ วิตตอง

เครื่องประดับอัญมณีชั้นสูงคอลเล็คชั่นใหม่ของหลุยส์ วิตตอง ภายใต้ชื่อ “บลอสซั่ม” ได้แรงบันดาลใจจากการเล่าเรื่องราวครั้งใหม่ของดอก…