Ice-cream

ถ้าไม่กินเชยแย่! กับ Goth Ice-cream ที่สาวๆ อเมริกันฮิตจนติดลมบน

ในเมื่ออากาศของบ้านเรายังคงร้อนเสมอต้นเสมอปลายแบบนี้ จะมีอะไรดีไปกว่าการพูดถึงไอศกรีมล่ะคะ? ซึ่งจะว่าไปเดี๋ยวนี้โลกของเราก็หมุนไ…