Chrissy Taigen

คริสซี่ ไทแกน (Chrissy Taigen) เปิดปากเล่าถึงอาการ ‘หวาดวิตก’ ของเธอ!!!

คริสซี่ ไทแกน ไม่เคยกลัวเกรงที่จะบอกเล่าความรู้สึกนิดคิดของเธอ (ซึ่งนี่ล่ะคือเหตุผลที่ทำให้ใครๆต่างก็ชื่นชอบเธอ) เธอมีแฟนคลับที่…