Ballet Flats

In her shoes

ปฏิเสธไม่ได้ว่าชีวิตสาวออฟฟิศส่วนใหญ่นั้นต้องเดินจ้ำอ้าวกันทั้งเช้าทั้งเย็นไม่ว่าจะขึ้นรถไฟฟ้า รถประจำทาง หรือขับฝ่ารถติดเป็นชั่…