11 จุดปวด

11 จุดปวดสำคัญ

จากที่ตรวจคนไข้มามีเรื่องที่ทำให้อัศจรรย์ใจเกี่ยวกับอาการปวดอยู่ 2-3 เรื่องครับ เรื่องแรกคือคนเราทนปวดได้มากเกินจะคาดคิด

คือปวด…