แสงแดด

มฤตยูคู่แสงทอง

มฤตยูรับอรุณ ยามเช้าถือเป็นรุ่งอรุณแห่งความสดชื่นของคนส่วนใหญ่ แต่ในความจริงมีคนบางคนต้องพบกับวิปโยคใหญ่ยามเช้าแทน นั่นคือการเสี…

เหตุที่ต้องรับแสง

ดวงสุริยามีความสำคัญลึกซึ้งไปถึงเรื่องจิตวิญญาณ ดังนั้นการบูชาเคมีกายด้วยการออกไปรับแสงแดด ย่อมเป็นสิ่งดีที่อายุรวัฒน์จะขอแยกออก…