แม่ชีเทเรซา

พระสันตะปาปาประกาศแต่งตั้ง “แม่ชีเทเรซ่า” เป็น “นักบุญ”

สมเด็จพระสันตะปาปาพรานซิสทรงประกอบพิธีสถานปนาให้  “แม่ชีเทเรซา” นักบวชหญิงชาวแอลเบเนีย แห่งศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก เ…