เสียงสว่างนำทาง

เสียงสว่างนำทาง

เมื่อไม่นานมานี้ 3 ผู้บริหารหนุ่มสาว ได้แก่ แพรพรรณ ธรรมวัฒนะ ณัฐเศรษฐ์ พูนทรัพย์มณี และวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ ร่วมกันตั้งกลุ่ม GI…