เล่าเรื่องด้วยภาพ

เล่าเรื่องด้วยภาพ “พระมหากษัตริย์ผู้ครองใจชาวสยาม”

ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกหนแห่งของประเทศ จึงทรงทราบถึง ป…