เรื่องต้องรู้

5 เรื่องต้องรู้ก่อนสาย : ไข้เลือดออก ภัยเงียบคนเมือง

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้เลือดออกหรือไม่ แม้คุณจะมีร่างกายแข็งแรง อยู่ในตัวเมือง ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด  ล…