สวนทำมือ

Hamlet ร้านอาหารทำมือ ในสวนเทพนิยาย

จากคนบ้าเก็บพร็อบ เห็นอะไรก็ชอบไปเสียหมด ผสมกับความสนใจในการจัดสวนเป็นทุนเดิม จึงทำให้เกิด Hamlet แห่งนี้ในซอยอารีย์ 3 ขึ้น Haml…