สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ทำความรู้จัก “น้ำมันเมล็ดชา” จากแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี


ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “เทศกาลน้ำมันเ…

เบื้องหลังพระฉายาลักษณ์อันงดงามของ “เจ้าหญิง” ผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย

นิติกร กรัยวิเชียร นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่างภาพที่ได้รับพระกรุณาธิคุณให้เป็นผู้ฉายพระฉายาลักษณ์ทั้งหมด