วิธีป้องกัน

5 เรื่องต้องรู้ก่อนสาย : ไข้เลือดออก ภัยเงียบคนเมือง

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้เลือดออกหรือไม่ แม้คุณจะมีร่างกายแข็งแรง อยู่ในตัวเมือง ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด  ล…

บริหารสมอง ผ่อนคลายความเครียด ลดเสี่ยงอัลไซเมอร์

 
โรคอัลไซเมอร์ เป็นโรคสมองเสื่อมชนิดหนึ่ง ที่พบได้ ร้อยละ 65 ของโรคสมองเสื่อมทั้งหมด เป็นความผิดปกติของสมองที่เกิดขึ้นช้าๆ…