วิตามินน้ำ

วิตามินน้ำ

การกินวิตามินมีหลายรูปแบบครับ ทั้งแบบกินเป็นเม็ด ต้องเคี้ยวก่อนกลืน ผสมน้ำดื่ม แบบทาผิวหรือแบบฉีดเข้าไปในตัวเราโดยตรง คงต้องแจกแ…