วันเด็กปี 2560

พระฉายาลักษณ์วัยเยาว์ของพระเจ้าหลานเธอ

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ‘ดิฉัน’ ขอน้อมรำลึกถึงวัยเยาว์ของเหล่าพระเจ้าหลานเธอ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ต่…