มหาวิทยาลัย Columbia

น้ำอัดลม ยิ่งดื่ม…ยิ่งดุ!!!

เค้าว่ากันว่า กินหวานแล้วจะดุ เห็นทีจะเป็นเรื่องจริงซะแล้ว เพราะจากผลงานวิจัยพบว่ายิ่งเด็กดื่มน้ำอัดลมมากเท่าไหร่ ยิ่งมีแนวโน้มว…