ภาวะโลกร้อน

ช็อกโลก! NASA เผยคลิปการละลายน้ำแข็งขั้วโลกจากภาวะ “โลกร้อน”

ที่ผ่านมาทุก ๆ 10 ปี  นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างรู้ และตระหนักถึงผลกระทบของโลกร้อน ว่าภัยธรรมชาติที่มนุษย์เป็นผู้สร้างนั้น ปัจจุ…