พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระบรมฉายาลักษณ์ ชุด “พ่อกับลูก”

“ดิฉัน” เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามและความผูกพันของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร…