พระราชปณิธาน

กฟผ. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ชวนชาวไทยสานต่อ 9 พระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9

 

 
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แถลงข่าว การดำ…

พระเมตตาฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ ทรงห่วงใยปัญหา “โรคพิษสุนัขบ้า” ที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ

 –
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ และม…