พระราชกรณียกิจ

ตามรอยเสด็จพระราชดำเนิน

แม้วัยจะล่วงเข้าปีที่ 76 แล้ว แต่คุณธรรมนูญยังจดจำทุกรายละเอียดในการตามเสด็จฯได้อย่างแม่นยำ การได้พูดคุยกับคุณธรรมนูญจึงเหมือนก…