พระฉายาลักษณ์

พระฉายาลักษณ์วัยเยาว์ของพระเจ้าหลานเธอ

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ‘ดิฉัน’ ขอน้อมรำลึกถึงวัยเยาว์ของเหล่าพระเจ้าหลานเธอ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ต่…

เบื้องหลังพระฉายาลักษณ์อันงดงามของ “เจ้าหญิง” ผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย

นิติกร กรัยวิเชียร นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่างภาพที่ได้รับพระกรุณาธิคุณให้เป็นผู้ฉายพระฉายาลักษณ์ทั้งหมด