ปีใหม่

“ไหว้พระ ๙ วัด” สักการะขอพร ๙ พระอารามหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เสริมสิริมงคลรับปีระกา ๒๕๖๐

เพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วัน ในโอกาสนี้ “ดิฉัน” จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วม “ไหว้พระ ๙ …